Bilgi Paylaşımının Adresi

dilekce

(Müftülüğe Örnek Dilekçe)    


(Veraset İlamı İstek Dilekçesi)    


SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                       ..................

Davacı   :           (Vefat edenin babası,annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı   :           Hasımsız

Dava     :           Veraset

Olaylar  :

        ..........ili, ..........ilçesi, ............hane, .............cilt, ................sayfa nüfusuna kayıtlı (oğlum, eşim, kardeşim) .....................................     .../.../199   tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ................... (babası, annesi, eşi veya çocukları) ..................... bırakmıştır.

             Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki sebepler : M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller               : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep                :Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim.
                                                                                                        .../.../..

                                               Davacı
                                   (Baba, eş, anne, kardeş)

Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Size yönelik bir eylemin Ceza Hukuku açısından suç teşkil ettiğini düşünüyorsanız suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına aşağıdaki “Savcılığa Şikayet Dilekçesi” ile başvurabilirsiniz.

 

 

  

………………. Cumhuriyet Savcılığına

  

Şikayet Eden        :

  

Adresi                  :

  

Sanık                    : (Biliniyorsa)

  

Adresi                  : (Biliniyorsa)

  

Suç Tarihi             :

 

Olaylar

1. (Suç teşkil ettiği düşünülen eylem ve olaylar, suçun işlendiği yer ve tarihi, eylemden zarar görenler ve eylemi yapanlar ayrıntılı şekilde burada açıklanır)

  

2. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli cezai kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması ve sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Deliller: Adli Tabip Raporu(varsa), Tutanaklar(varsa), Tanıklar(Varsa)(Ad ve Adresleri dilekçede belirtilir) ve her türlü delil 

 

 

 Makama Talep Bildiren Dilekçe

Görevi                                      :
Ünvanı                                     :
Adı Soyadı                               :
Baba Adı                                  :
Memleketi                                :
Doğum Yeri ve Tarihi              :
Memuriyete Başlama Tarihi     :
Sicil No                                     :
T.C.Kimlik No                            :
Özü                                            : (Konu özeti)

                                          ………………. MAKAMINA

(dilekçeye kısaca kendini tanıtılarak başlanır.) (talep ne ise belirtilir.) (belge sunulacaksa ekte olduğu belirtilir) (arz ederim diye bitirilir.)

(Sol alta adres ve telefon açıkça yazılır.)               (Sağ alt tarafa imza ve tarih atılır.)

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=